T: 668 242 840

dochodzenie odszkodowań Wrocław

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

Zadośćuczynienie

Co w sytuacji, kiedy szkoda po zdarzeniu czy wypadku diametralnie wpływa na nasze życie? W sprawach trudnych Kancelaria OPTIMUM i radcowie prawni służą pomocą. Kiedy należy się zadośćuczynienie?

  • Jeżeli wystąpił błąd medyczny podczas operacji, który spowodował kolejny zabieg.
  • W przypadku zakażenia chorobą zakaźną przez personel szpitala.
  • Jeśli nastąpi śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym bądź w przypadku przestępstwa.
  • Gdy osoba dozna rozstroju zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego z powodu błędu lekarskiego.
  • Kiedy zostanie stwierdzone uszkodzenie ciała w wyniku zdarzenia drogowego. 

Doświadczeni prawnicy prowadzą szkodę przed ubezpieczycielem, a w razie konieczności skierowania sprawy do sądu radcy prawni zadbają o to, żeby ochronić prawa Klientów. Choć zadośćuczynienie często jest pomijane przez poszkodowanych, to trzeba pamiętać, że jest to prawo każdej osoby, która brała udział w wypadku. Poniżej podano ogólne kryterium tego świadczenia. Czemu ono tak naprawdę służy?

Jakie są kryteria zadośćuczynienia? Jego forma i zadania

Zadośćuczynienie pieniężne jest roszczeniem mającym za zadanie kompensację doznanej krzywdy i powinno wyrażać się w odpowiedniej sumie pieniężnej. Podstawowymi kryteriami wyznaczającymi wysokość świadczenia są m.in.: stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych rozumianych jako ujemne przeżycia związane z cierpieniami fizycznymi, a także następstwami uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, trwałość obrażeń, prognozy na przyszłość, wiek Poszkodowanego, skutki w zakresie życia osobistego, konieczność wyrzeczenia się określonych czynności życiowych czy korzystania z pomocy innych osób.

 

radca prawny zadośćuczynienie
Close Menu
×
×

Koszyk