T: 668 242 840

dochodzenie odszkodowań Wrocław

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

UTRACONE ZAROBKI

Wypadki, w których Poszkodowani doznają uszczerbku na zdrowiu niosą ze sobą wiele negatywnych konsekwencji, nie tylko dla zdrowia, ale także w postaci ujemnych następstw finansowych. Na pierwszym planie pojawiają się koszty leczenia i rehabilitacji, a zaraz potem okazuje się, że niemożność wykonania pracy niesie ze sobą kolejną uciążliwość, jaką jest obniżenie czy utrata możliwości zarobkowych. Dotyka to nie tylko Poszkodowanego, ale i całą jego rodzinę, która odczuwa te konsekwencje w budżecie domowym. Poszkodowany będący pracownikiem otrzymuje zasiłki, które są niższe od dotychczasowego wynagrodzenia, a osoba prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie ma możliwości wykonania przyjętych zleceń.

Niemożność wykonania pracy przez Poszkodowanego skutkuje obniżeniem jego możliwości zarobkowych, dlatego może on domagać się wyrównania utraconego zarobku. Roszczenie to popiera się dokumentacją, na podstawie której możliwe jest wyliczenie utraconego dochodu, uzasadnienie wysokości poniesionej straty i uprawdopodobnienie możliwości zarobkowych. Przekazując sprawę do biura dochodzenia odszkodowań – Kancelarii Optimum sp. z o.o. bądź spokojny o budżet. Pracujemy na prowizji od uzyskanego odszkodowania, wiec nic nam nie płacisz, a nasze wynagrodzenie otrzymujemy dopiero po odzyskaniu odszkodowania.

Close Menu
×
×

Koszyk