T: 668 242 840

odszkodowania optimum_ (2)

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ

Zadośćuczynienie pieniężne jest roszczeniem mającym za zadanie kompensację doznanej krzywdy i powinno wyrażać się w odpowiedniej sumie pieniężnej. Podstawowymi kryteriami wyznaczającymi wysokość świadczenia są m.in.: stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych rozumianych jako ujemne przeżycia związane z cierpieniami fizycznymi, a także następstwami uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, trwałość obrażeń, prognozy na przyszłość, wiek Poszkodowanego, skutki w zakresie życia osobistego, konieczność wyrzeczenia się określonych czynności życiowych czy korzystania z pomocy innych osób.