T: 668 242 840

dochodzenie odszkodowań Wrocław

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

SZKODA ZALANIOWA

Do szkody zalaniowej dochodzi przez wyciek z nieszczelnych rur, przelania lub wylania wody np. z pralki lub zmywarki, przeciekającego dachu i z innych przyczyn.

Każde z tych zdarzeń rodzi skutek w postaci zalania domu, mieszkania, piętra, garażu czy innego lokalu lub pomieszczenia.

W zależności od przyczyny odpowiedzialny za zalanie może być zarządca budynku; firma, która nienależycie przeprowadziła remont; osoba trzecia, z której winy doszło do zalania lub sam właściciel lokalu. Z tego względu niezwykle ważne jest ustalenie jakie działanie lub zaniechanie doprowadziło do szkody zalaniowej i wówczas będzie można ustalić zobowiązanego do naprawienia szkody i zwrócić się do tej osoby o odszkodowanie za naprawę zniszczonego mienia. W razie braku ustalenia odpowiedzialnego za zalanie, likwidację szkody można przeprowadzić z własnej polisy ubezpieczeniowej, choć i przy takich rozwiązaniach ubezpieczyciele niejednokrotnie odmawiają wypłaty odszkodowania.

Kancelaria odszkodowawcza zapewni pomoc w odzyskaniu odszkodowania po zalaniu.

W kancelarii odszkodowawczej we Wrocławiu prowadzimy sprawy z całej Polski. Najczęstsze sprawy to zalania lub pożary.

Dochodzenie odszkodowania przy poważnej szkodzie majątkowej bywa skomplikowane i wymaga wiedzy specjalistów z różnych dziedzin, którzy pomagają ustalić przyczynę i rozmiar szkody. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu wsparcie otrzymujemy od radcy prawnego, doświadczonego w odszkodowaniach dotyczących szkód majątkowych.

Close Menu
×
×

Koszyk