T: 668 242 840

dochodzenie odszkodowań Wrocław

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z WINY OSÓB TRZECICH

Zgodnie z dyspozycją art. 415 kc kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia. Osoba, która doprowadziła swoim działaniem lub zaniechaniem do powstania szkody może ponieść za to odpowiedzialność odszkodowawczą.

Poniżej przykładowe sytuacje rodzące odpowiedzialność wobec osób trzecich:

* Rowerzysta wymijając samochody w korku zarysował jeden z nich

* Klient w sklepie oglądając tablet upuścił go i zniszczył

* Dziecko grając w piłkę wybiło szybę u sąsiadów

Aby skutecznie dochodzić odszkodowania muszą jednocześnie wystąpić następujące przesłanki:

1. zaistnienie szkody,

2. niedozwolony czyn sprawcy,

3. wina sprawcy,

4. związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem je wywołującym.