T: 668 242 840

dochodzenie odszkodowań Wrocław

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

SZKODA W POJEŹDZIE

Do szkód w pojeździe dochodzi najczęściej podczas:

  • wypadków drogowych,

  • z powodu realizacji ryzyk naturalnych (np. grad, przewrócenie drzewa),

  • na oblodzonej lub nierównej nawierzchni drogi.

W zależności od przyczyny szkody, samochód można naprawić korzystając z:

  • ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy,

  • ubezpieczenia AC pojazdu,

  • ubezpieczenia OC zarządcy drogi.

W każdym przypadku zobowiązany do wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel powinien pokryć szkodę:

  • do pełnej wysokości szkody z ubezpieczenia OC sprawcy,

  • zgodnie z funkcją ochronną ubezpieczenia AC.