T: 668 242 840

odszkodowania optimum_ (2)

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY

Przy szkodzie w pojeździe z tytułu OC sprawcy możesz ubiegać się o:

  • pełne odszkodowanie za naprawę,

  • zwrot kosztów holowania,

  • zwrot kosztów parkingu,

  • zwrot koszów za najem pojazdu zastępczego,

  • zwrot za rzeczy uszkodzone w trakcie wypadku.

Ubezpieczyciel sprawcy powinien pokryć te koszty w pełnej wysokości, jednak bardzo często zaniża odszkodowania, a poszkodowany wobec braku specjalistycznej wiedzy niejednokrotnie godzi się na to i koszty skutków wypadku pokrywa z własnej kieszeni.

W wyniku szkody w pojeździe powstałej na skutek kolizji Poszkodowany może żądać, aby ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy do tego stopnia, aby samochód został przywrócony do stanu sprzed szkody i to pod każdym względem, w tym stanu technicznego, zdolności użytkowania, części składowych, trwałości, wyglądu estetycznego, itd.