T: 668 242 840

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

Odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowania powypadkowe Wrocław

Kancelaria OPTIMUM z Wrocławia oferuje swoją pomoc osobom, które ubiegają się o odszkodowania komunikacyjne, czyli z OC sprawcy. Zdarzenia drogowe, które kończą się uszczerbkiem na zdrowiu czy uszkodzeniem pojazdu, to sytuacje, które występują bardzo często. Jednak z tego tytułu można dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Jeśli przydarzyła Ci się taka sprawa, a:
• nie wiesz, jak samodzielnie starać się o należne Ci pieniądze,
• ubezpieczyciel odmówił ich wypłaty lub zaniżył wnioskowaną przez Ciebie kwotę,
możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie! Powalczymy w Twoim imieniu o odszkodowanie po wypadku! Reprezentujemy klientów z różnych zakątków kraju!

Jak działamy w sprawie Twojego odszkodowania komunikacyjnego?

Środki komunikacji są w większości objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, które skrótowo nazywamy OC. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych możesz zwrócić się za naszym pośrednictwem o wypłatę odszkodowania powypadkowego. Działamy na terenie Wrocławia oraz innych miejscowości. Dbamy o naszą opinię, więc po wypadku nie weźmiemy od Ciebie żadnych opłat do czasu wypłaty odszkodowania. Rozliczamy się wyłącznie prowizją za przyznane odszkodowanie.

Ile masz czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie powypadkowe?

W 2019 roku na terenie Wrocławia i regionu według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wydziału Miar i Kartografii) doszło do ponad 1 929 wypadków oraz kolizji drogowych. Każda z tych spraw to co najmniej dwa postępowania odszkodowawcze. Dlatego nie warto czekać. Każdy z nas będzie się o takie świadczenie ubiegał w ciągu swojego życia.
Jeżeli chcesz uzyskać środki po wypadku od sprawcy z jego OC, zgłoś się do Kancelarii OPTIMUM.
Roszczenie o wypłatę odszkodowania w związku z kolizją przedawnia się w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiesz się (lub przy zachowaniu należytej staranności możesz się dowiedzieć) o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednak okres ten nie może przekroczyć 10 lat od dnia zdarzenia. W przypadku odszkodowań z tytułu poniesionych obrażeń ciała lub śmierci osoby najbliższej termin przedawnienia wynosi 20 lat od dnia wyrządzenia szkody. Nie ma tu znaczenia, to kiedy się o tym dowiedziałeś.
Standardowo na wypłatę odszkodowania komunikacyjnego z OC ubezpieczyciel ma 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez osobę uprawnioną lub poszkodowaną. Tylko w uzasadnionych sytuacjach termin ten może się przedłużyć. Na ewentualne odwołanie się od jego decyzji masz 3 lata.

Co Ci przysługuje z tytułu poniesionej szkody?

Przy szkodzie w pojeździe z tytułu OC sprawcy możesz ubiegać się o:

 • pełne odszkodowanie za naprawę,

 • zwrot kosztów holowania,

 • zwrot kosztów parkingu,

 • zwrot koszów za najem pojazdu zastępczego,

 • zwrot za rzeczy uszkodzone w trakcie wypadku.

Ubezpieczyciel sprawcy powinien pokryć te koszty w pełnej wysokości, jednak bardzo często zaniża odszkodowania, a poszkodowany wobec braku specjalistycznej wiedzy niejednokrotnie godzi się na to i koszty skutków wypadku pokrywa z własnej kieszeni.

W wyniku szkody w pojeździe powstałej na skutek kolizji Poszkodowany może żądać, aby ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy do tego stopnia, aby samochód został przywrócony do stanu sprzed szkody i to pod każdym względem, w tym stanu technicznego, zdolności użytkowania, części składowych, trwałości, wyglądu estetycznego, itd.

Odszkodowania powypadkowe przysługują także za leczenie i rehabilitację, które są następstwem wypadku. W wyniku tego zdarzenia mogłeś odnieść różne urazy, które wymagały krótszej lub dłuższej, bardziej lub mniej skomplikowanie hospitalizacji. Po wyjściu ze szpitala okazało się, że musisz dodatkowo skorzystać z pomocy fizjoterapeuty lub innego specjalisty? Wszystkie poniesione w związku z tym wydatki możesz odzyskać. Co więcej – możesz wybrać placówkę medyczną, w której odbędziesz rekonwalescencję. Gdy ubezpieczyciel zakwestionuje leczenie w prywatnej klinice, będzie musiał udowodnić, że było ono niecelowe. Jeżeli wypadek wpłynął na to, że przez kilka kolejnych tygodni czy nawet miesięcy nie mogłeś lub nie będziesz mógł wrócić do pracy, wówczas z OC sprawcy należy Ci się zwrot korzyści, które mógłbyś osiągnąć, gdyby nie zdarzenie drogowe. Ponadto, gdy utraciłeś zdolność do wykonywania pracy, masz również prawo do renty (tymczasowej lub stałej). To świadczenie może być wypłacane co miesiąc lub otrzymasz jednorazowo.

Kto jeszcze może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy?

Nie tylko osoby, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku drogowego, mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Zadośćuczynienie za krzywdę oraz cierpienie psychiczne przysługuje także ich bliskim (gdy np. poszkodowani zmarli). Jego wielkość nie jest szacowana wówczas na podstawie dokumentów. Na wycenę wpływ mają takie czynniki jak np. rola, jaką pełniła osoba zmarła w rodzinie i wpływ tej śmierci na funkcjonowanie wszystkich jej członków, intensywność cierpień psychicznych, poczucie osamotnienia, dolegliwości fizyczne.

Jakie są zalety współpracy z nami?

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam swoją sprawę o odszkodowanie powypadkowe we Wrocławiu lub innym miejscu, gwarantujemy, że będzie to korzystne rozwiązanie. Przykładowe zalety współpracy z kancelarią Optium to:

 • zajmiemy się Twoim problemem bez opłat wstępnych.

 • dokładnie przeanalizujemy sprawę i wyliczymy należne Ci odszkodowanie.

 • będziemy starać się o satysfakcjonującą Cię kwotę.

 • negocjacji wysokich stawek w Twoim imieniu podejmą się najlepsi specjaliści.

Pomożemy Ci na każdym etapie sprawy – zarówno wtedy, gdy będziesz dopiero wnioskował o przyznanie Ci odszkodowania komunikacyjnego, jak i wtedy, gdy będziesz się odwoływał od decyzji firmy ubezpieczeniowej. Będziemy reprezentować Cię na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy w sprawie o odszkodowanie?

Dochodzenie odszkodowania z OC, AC, czy NNW w przypadku kolizji i wypadków samochodowych od firm ubezpieczeniowych jest często żmudnym procesem, zwłaszcza w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty. Jednak nie warto się poddawać w tej kwestii. Wynajmując specjalistów, całą biurokrację – kompletowanie dokumentacji i dostarczanie jej w terminie, reprezentację w sądzie, pisanie pism – zostawiasz nam. W ten sposób masz pewność, że ktoś dba o Twój interes i podejmie wszelkie dozwolone kroki prawne, abyś otrzymał należne pieniądze za odniesione w wyniku wypadku obrażenia, leczenie, rehabilitację czy naprawę pojazdu. Dla Optimum każda sprawa jest równie ważna i szczegółowo analizowana. Dotychczasowe duże doświadczenie w sprawcach mniej i bardziej skomplikowanych z pewnością jest jedynym z naszych atutów. W ramach odszkodowań powypadkowych możemy Ci także pomóc, jeśli ucierpiałeś w wyniku zdarzenia, jakie miało miejsce np.:
 • podczas wykonywania obowiązków służbowych,

 • na chodniku,

 • w czasie prac rolnych.

Potrzebujesz skutecznej pomocy, aby otrzymać należne zadośćuczynienie? Zwróć się do wrocławskiej kancelarii Optimum! Działamy na terenie całego kraju!
Close Menu
×
×

Koszyk