T: 668 242 840

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU PO SZKODZIE

Po wypadku, a następnie po dokonaniu naprawy samochód odzyskuje sprawność techniczną, jednakże nie uzyskuje takiej wartości handlowej, jaką miał przed wypadkiem. Różnica pomiędzy wartością pojazdu przed wypadkiem, a wartością naprawionego pojazdu po szkodzie, stanowi utraconą wartość handlową pojazdu. Poszkodowanemu przysługuje zatem roszczenie, oprócz kosztów jego naprawy, także zapłata sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie, przy założeniu, że naprawa była prawidłowa, a zmniejszenie wartości samochodu nastąpiło wskutek jego uszkodzenia.

Close Menu
×
×

Koszyk