T: 668 242 840

odszkodowania optimum_ (2)

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

SZKODY W MIENIU

Szkodą majątkową jest naruszenie dóbr i interesów, które nastąpiło wbrew woli Poszkodowanego i doprowadziło do zmniejszenia jego majątku. Przyczyny szkód majątkowych mogą być rożne, mogą być to:

  • przyczyny zewnętrzne takie jak pożar, zalanie, stłuczenie szyb, uderzenie pioruna, napór śniegu i inne,
  • przyczyny wewnętrzne jak na przykład awaria maszyn, rozerwanie na skutek siły odśrodkowej, niewłaściwa obsługa i inne,
  • umyślne lub nieumyślne działanie osób trzecich.

Są to jedynie przykładowo wymienione sytuacje, których skutkiem jest powstanie szkody w mieniu Poszkodowanego.

Szkody są likwidowane najczęściej w ramach własnej polisy majątkowej, jak ubezpieczenie domu czy ubezpieczanie mienia przedsiębiorstwa. Jeśli odpowiedzialność za szkodę ponosi osoba trzecia wówczas to ona będzie zobowiązana do jej naprawienia.