T: 668 242 840

dochodzenie odszkodowań Wrocław

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY

Środki komunikacji są w większości objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, które skrótowo nazywamy OC. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych możesz zwrócić się za naszym pośrednictwem o wypłatę odszkodowania powypadkowego. Działamy na terenie Wrocławia. Dbamy o naszą opinię, więc po wypadku nie weźmiemy od Ciebie żadnych opłat do czasu wypłaty odszkodowania. Rozliczamy się wyłącznie prowizją za przyznane odszkodowanie. 
W 2019 roku na terenie Wrocławia i regionu według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wydziału Miar i Kartografii) doszło do ponad 1 929 wypadków oraz kolizji drogowych. Każda z tych spraw to co najmniej dwa postępowania odszkodowawcze. Dlatego nie warto czekać. Każdy z nas będzie się o takie świadczenie ubiegał w ciągu swojego życia.  
Jeżeli chcesz uzyskać środki po wypadku od sprawcy z jego OC, zgłoś się do Kancelarii Prawnej OPTIMUM. 

Przy szkodzie w pojeździe z tytułu OC sprawcy możesz ubiegać się o:

  • pełne odszkodowanie za naprawę,

  • zwrot kosztów holowania,

  • zwrot kosztów parkingu,

  • zwrot koszów za najem pojazdu zastępczego,

  • zwrot za rzeczy uszkodzone w trakcie wypadku.

Ubezpieczyciel sprawcy powinien pokryć te koszty w pełnej wysokości, jednak bardzo często zaniża odszkodowania, a poszkodowany wobec braku specjalistycznej wiedzy niejednokrotnie godzi się na to i koszty skutków wypadku pokrywa z własnej kieszeni.

W wyniku szkody w pojeździe powstałej na skutek kolizji Poszkodowany może żądać, aby ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy do tego stopnia, aby samochód został przywrócony do stanu sprzed szkody i to pod każdym względem, w tym stanu technicznego, zdolności użytkowania, części składowych, trwałości, wyglądu estetycznego, itd.

Close Menu
×
×

Koszyk